Fine Arts

Wang, Zhibo

Wang Zhibo, Rise, Fall, 2016, Oil and acrylic on canvas, 190 x 290 cm
Wang Zhibo, Rise, Fall, 2016, Oil and acrylic on canvas, 190 x 290 cm
Wang Zhibo, Summer Kitchen, 2016, Oil on linen, 83 x 126 cm
Wang Zhibo, Summer Kitchen, 2016, Oil on linen, 83 x 126 cm
Wang Zhibo, Duplex, 2016, Oil on linen, iron, chinese blue stone, 63 x 71 cm
Wang Zhibo, Duplex, 2016, Oil on linen, iron, chinese blue stone, 63 x 71 cm
Wang Zhibo, Dancing is Better, 2015, Oil on linen,  78,5 x 90 cm
Wang Zhibo, Dancing is Better, 2015, Oil on linen, 78,5 x 90 cm
Wang Zhibo, Untitled (Jewelry), 2015, Oil on linen, 107 x 80 cm
Wang Zhibo, Untitled (Jewelry), 2015, Oil on linen, 107 x 80 cm
Wang Zhibo, Hocus Pocus, 2015, Oil on canvas, 135 x 180 cm
Wang Zhibo, Hocus Pocus, 2015, Oil on canvas, 135 x 180 cm
Wang Zhibo, Meda's Dilemna, 2015, Oil on canvas, 150 x 190 cm
Wang Zhibo, Meda's Dilemna, 2015, Oil on canvas, 150 x 190 cm
Wang Zhibo, Time Traveler, 2015, Oil on canvas, 135 x 500 cm, Diptych
Wang Zhibo, Time Traveler, 2015, Oil on canvas, 135 x 500 cm, Diptych
Wang Zhibo, Mother and Son, 2015, Oil on canvas, 165 x 117 cm
Wang Zhibo, Mother and Son, 2015, Oil on canvas, 165 x 117 cm
Wang Zhibo, Archives II, 2014, Oil on linen, 107 x 160 cm
Wang Zhibo, Archives II, 2014, Oil on linen, 107 x 160 cm
Wang Zhibo, The Archives, 2013, Oil on linen, 190 x 125 cm
Wang Zhibo, The Archives, 2013, Oil on linen, 190 x 125 cm
Wang Zhibo, Garden, 2013, Oil on linen, 200 x 150 cm
Wang Zhibo, Garden, 2013, Oil on linen, 200 x 150 cm
Wang Zhibo, Four and Two Thirds, 2013, Oil on linen, 187 x 118 cm
Wang Zhibo, Four and Two Thirds, 2013, Oil on linen, 187 x 118 cm
Wang Zhibo, Green Fault, 2012, Oil on canvas, 157 x 180 cm
Wang Zhibo, Green Fault, 2012, Oil on canvas, 157 x 180 cm
Wang Zhibo, Red Fault, 2012, Oil on canvas, 130 x 92 cm
Wang Zhibo, Red Fault, 2012, Oil on canvas, 130 x 92 cm
Wang Zhibo, Jungle, 2012, Acrylic on canvas, 84 x 100 cm
Wang Zhibo, Jungle, 2012, Acrylic on canvas, 84 x 100 cm
Wang Zhibo, Untitled, 2012, Acrylic on canvas, 41 x 29 cm
Wang Zhibo, Untitled, 2012, Acrylic on canvas, 41 x 29 cm
Wang Zhibo, Stones, 2012, Oil on canvas, 200 x 250 cm
Wang Zhibo, Stones, 2012, Oil on canvas, 200 x 250 cm
Wang Zhibo, Artificial Twilight, 2012, Oil on canvas, 215 x 180 cm
Wang Zhibo, Artificial Twilight, 2012, Oil on canvas, 215 x 180 cm
Wang Zhibo, Bases, 2012, Oil on canvas, 150 x 200 cm
Wang Zhibo, Bases, 2012, Oil on canvas, 150 x 200 cm
Wang Zhibo, Spectacle, 2012, Oil on canvas, 150 x 180 cm
Wang Zhibo, Spectacle, 2012, Oil on canvas, 150 x 180 cm
Wang Zhibo, Untitled (Springs II), 2012, Oil on canvas, 151 x 180 cm
Wang Zhibo, Untitled (Springs II), 2012, Oil on canvas, 151 x 180 cm
Wang Zhibo, Untitled (Festival), 2012, Oil on canvas, 137 x 180 cm
Wang Zhibo, Untitled (Festival), 2012, Oil on canvas, 137 x 180 cm
Wang Zhibo, Overtone, 2012, Oil on canvas, 84,5 x 121 cm
Wang Zhibo, Overtone, 2012, Oil on canvas, 84,5 x 121 cm
Wang Zhibo, Untitled, 2012, Oil on canvas, 200 x 80 cm
Wang Zhibo, Untitled, 2012, Oil on canvas, 200 x 80 cm
Wang Zhibo, Tristes Tropiques II, 2012, Oil on canvas, 90 x 230 cm
Wang Zhibo, Tristes Tropiques II, 2012, Oil on canvas, 90 x 230 cm
Wang Zhibo, Secret Love, 2012, Oil on canvas, 170 x 180 cm
Wang Zhibo, Secret Love, 2012, Oil on canvas, 170 x 180 cm
Wang Zhibo, Tristes Tropiques I, 2011, Oil on canvas, 130 x 160 cm
Wang Zhibo, Tristes Tropiques I, 2011, Oil on canvas, 130 x 160 cm
Wang Zhibo, Nature is Unable to Explain the Mystery I, 2011, Oil on canvas, 215 x 150 cm
Wang Zhibo, Nature is Unable to Explain the Mystery I, 2011, Oil on canvas, 215 x 150 cm
Wang Zhibo, Untitled, 2010, Oil on canvas, 140 x 100 cm
Wang Zhibo, Untitled, 2010, Oil on canvas, 140 x 100 cm
Wang Zhibo, Nature is Unable to Explain the Mystery II, 2010, Oil on canvas, 135 x 200 cm
Wang Zhibo, Nature is Unable to Explain the Mystery II, 2010, Oil on canvas, 135 x 200 cm
Wang Zhibo, The Last Man, 2015, Oil on linen, 110 x 105 cm
Wang Zhibo, The Last Man, 2015, Oil on linen, 110 x 105 cm
Wang Zhibo, Prayer, 2016, Oil on linen, 115 x 80 cm
Wang Zhibo, Prayer, 2016, Oil on linen, 115 x 80 cm
close

Share this picture on